top of page
orzel.png

przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

786 - 036 - 384

Aktualności

UWAGA! W dniu 03.10.2023 (wtorek) kancelaria będzie czynna
do godz. 15:00.

Za utrudnienia przepraszamy

Obecnie Komornik przyjmuje  sprawy z wyboru wierzyciela.

Czynności Komornika

EGZEKUCJA

Skutecznie odzyskujemy długi prowadząc egzekucję z ruchomości, rachunków bankowych, wynagrodzeń, wierzytelności
oraz innych praw majątkowych na obszarze właściwości apelacji łódzkiej.

EGZEKUCJA
Z NIERUCHOMOŚCI

Efektywnie prowadzimy postępowanie egzekucyjne z nieruchomości zgodnie
z właściwością miejscową na terenie dzielnicy Łodzi: Łódź Śródmieście, Bałuty i Polesie.

ALIMENTY

Skutecznie odzyskujemy alimenty od osób obciążonych obowiązkiem alimentacyjnym
na terenie właściwości Sądu Apelacyjnego
w Łodzi z wykorzystaniem wszystkich dostępnych sposobów egzekucji.

LICYTACJE

Prowadzimy licytacje ruchomości
i nieruchomości zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

PROTOKÓŁ STANU FAKTYCZNEGO

W protokole komornik dokonuje opisu stanu faktycznego lub przebiegu wydarzeń, które następują w trakcie jego sporządzania. Protokół stanu faktycznego ma moc dokumentu urzędowego, może także zostać wykorzystany jako dowód w sądzie.

ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ

Komornik dokonuje zabezpieczenia roszczeń pieniężnych poprzez: zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego albo innej wierzytelności lub innego prawa majątkowego.

SPIS INWENTARZA

Spis inwentarza zmierza do ustalenia składu i wartości całego spadku. Celem sporządzenia spisu jest także ograniczenie odpowiedzialności spadkobierców za długi spadku.

Dostępne systemy

W celu sprawnego prowadzenia spraw egzekucyjnych korzystamy z wielu nowoczesnych systemów informatycznych

zus.png
ognivo.png
logo_epu.png
cepik.png
epuap.png
ekw.png
LOGO_ko.png
ceidg.png
BMS.png

Zasięg działania

Uprzejmie informujemy, iż Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi Aleksandra Czulak prowadzi postępowania egzekucyjne nie tylko w granicach swojej właściwości ale również na terenie właściwości Sądu Apelacyjnego w Łodzi, na zasadzie wyboru komornika .

Wierzyciel dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie następującej treści: „Wierzyciel oświadcza, że dokonuje wyboru Komornika na podstawie przepisu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych.”.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że Komornik Sądowy Aleksandra Czulak jest właściwy do prowadzenia spraw o egzekucję z nieruchomości położonych w obrębie właściwości miejscowej - dzielnicy Łodzi: Łódź Śródmieście. Bałuty oraz Polesie.

Kontakt

Tel: 786 - 036 - 384

Konto do wpłat: ING Bank Śląski SA

20 1050 1461 1000 0090 3199 5195

ID EPU komornika: 2867

Godziny otwarcia kancelarii:

poniedziałek - piątek 9:00 - 15:00

Dzień przyjęć komornika:

wtorek 8:00 - 16:00

Adres ePuap: /komornik_czulak/ezbiegi

Formularz kontaktowy

Twoja wiadomość została pomyslnie wysłana do kancelarii. Odpowiemy tak szybko jak to możliwe

bottom of page