przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

786 - 036 - 384

O kancelarii

Niniejsza strona powstała w celu przedstawienia najważniejszych informacji o kancelarii, o planowanych licytacjach oraz ułatwieniu bezpośredniego kontaktu z kancelarią.

Jeżeli jesteś wierzycielem możesz tutaj uzyskać wiedzę o podejmowanych przez komornika czynnościach, dostępnych systemach informatycznych oraz pobrać niezbędne wnioski. Natomiast w zakładce „dłużnik”  znajdują się informacje o rachunku bankowym na który należy dokonywać wpłat, wyznaczonym dniu przyjęć interesantów jak również zapoznać się z najczęściej zadawanymi pytania powstającymi w toku prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

Zasięg działania

Uprzejmie informujemy, iż Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi Aleksandra Czulak prowadzi postępowania egzekucyjne nie tylko w granicach swojej właściwości ale również na terenie właściwości Sądu Apelacyjnego w Łodzi, na zasadzie wyboru komornika .

Wierzyciel dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie następującej treści: „Wierzyciel oświadcza, że dokonuje wyboru Komornika na podstawie przepisu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych.”.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że Komornik Sądowy Aleksandra Czulak jest właściwy do prowadzenia spraw o egzekucję z nieruchomości położonych w obrębie właściwości miejscowej - dzielnicy Łodzi: Łódź Śródmieście, Bałuty i Polesie.

Właściwość miejscowa
Sądu Apelacyjnego w Łodzi

Sąd Apelacyjny w Łodzi obejmuje swoim obszarem właściwości sądów okręgowych w:

Kancelaria

Tel: 786 - 036 - 384

Godziny pracy: poniedziałek - piątek

9:00 - 15:00

Godziny przyjęć: wtorek 9:00 - 16:00

NIP: 729 253 58 45

Numer rachunku bankowego kancelarii

Bank: ING Bank Śląski SA o. w Łodzi

Nr rachunku: 20 1050 1461 1000 0090 3199 5195

Uwaga: Dokonując wpłaty zawsze należy podać sygnaturę akt komorniczych (KM/KMS/KMP/GKM) oraz imię i nazwisko lub nazwę dłużnika.

W siedzibie kancelarii przyjmujemy również płatność bezgotówkową (terminal płatniczy).

Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika. 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now