top of page
orzel.png

przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

786 - 036 - 384

O kancelarii

tlo4.jpg

Niniejsza strona powstała w celu przedstawienia najważniejszych informacji o kancelarii, o planowanych licytacjach oraz ułatwieniu bezpośredniego kontaktu z kancelarią.

Jeżeli jesteś wierzycielem możesz tutaj uzyskać wiedzę o podejmowanych przez komornika czynnościach, dostępnych systemach informatycznych oraz pobrać niezbędne wnioski. Natomiast w zakładce „dłużnik”  znajdują się informacje o rachunku bankowym na który należy dokonywać wpłat, wyznaczonym dniu przyjęć interesantów jak również zapoznać się z najczęściej zadawanymi pytania powstającymi w toku prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

Zasięg działania

Uprzejmie informujemy, iż Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi Aleksandra Czulak prowadzi postępowania egzekucyjne nie tylko w granicach swojej właściwości ale również na terenie właściwości Sądu Apelacyjnego w Łodzi, na zasadzie wyboru komornika .

Wierzyciel dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie następującej treści: „Wierzyciel oświadcza, że dokonuje wyboru Komornika na podstawie przepisu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych.”.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że Komornik Sądowy Aleksandra Czulak jest właściwy do prowadzenia spraw o egzekucję z nieruchomości położonych w obrębie właściwości miejscowej - dzielnicy Łodzi: Łódź Śródmieście, Bałuty i Polesie.

Właściwość miejscowa
Sądu Apelacyjnego w Łodzi

Sąd Apelacyjny w Łodzi obejmuje swoim obszarem właściwości sądów okręgowych w:

bottom of page