top of page
orzel.png

przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

786 - 036 - 384

Wierzyciel

W siedzibie kancelarii przyjmujemy płatności bezgotówkowe (terminal płatniczy).

Na wniosek wierzyciela udzielamy dostępu do prowadzonych postępowań za pośrednictwem systemu Komornik-Online.

Wzory wniosków do pobrania

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego o świadczenie pieniężne

Wniosek o wszczęcie postępowania o egzekucję alimentów

Wniosek o wszczęcie postępowania w celu opróżnienia nieruchomości

Wniosek o wykonanie zabezpieczenia roszczeń pieniężnych

Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza

Wniosek o wydanie ruchomości

Wniosek o sporządzenie protokołu stanu faktycznego

Wniosek o sprzedaż przedmiotu zastawu

bottom of page